Hakan TOPUZOĞLU

"E-Ticaret ve Sosyal Medya Uzmanı"

Kadir Geceniz Mubarek Olsun

 

Dinimize göre, Kur’an’ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz’e gönderilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesi (Arapça: لیلة القدر lailatu’l Qadr), İslam dinine göre, Kur’an’ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed’e gönderilmeye başlandığı gecedir.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın sonuna yaklaştığımız şu günlerde Müslümanları Kadir Gecesi heyecanı sardı.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve ‘bin aydan daha hayırlı’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, bugün Ramazan boyunca okunan binlerce hatmin duası ile idrak edilecek. İnananların bu geceyi fırsat bilmeleri gerektiğini kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, “Bu kutlu geceden istifade edilmesi, ancak Kur’an’a yönelmekle ve hayatı peygamber kılavuzluğuyla yaşamakla mümkün olacaktır.” dedi. Kur’an’ın indiği her gönlün, Kur’an’ın rehberlik ettiği her hayatın, Kadir Gecesi kadar değerli olduğunu belirten Bardakoğlu, “İnsan şayet gerçek manada Rabbine kul, Resulüne ümmet olabiliyorsa, insanların duasını alıp geride hayırlı işler bırakabiliyorsa Allah katında Kadir Gecesi’nden daha değerlidir. Bu itibarla, Kur’an’ın insanlık âlemine inmesinden öte, onun gönül dünyamıza inmesi ve davranışlarımıza yansıması önemlidir.” diye konuştu.

Bu akşam kutlanacak Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ali Bardakoğlu, pek çok hayır ve bereketi barındıran bu gecede manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığını, meleklerin seher vaktine kadar yeryüzüne indiğinin müjdelendiğini ifade etti. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan için de dua çağrısında bulunan Diyanet Reisi, şunları söyledi: “Zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın maddi ve manevi yardımlarına koşalım. Acılarına ortak olalım. Bu vesileyle Pakistan’da meydana gelen sel felaketine maruz kalan kardeşlerimiz için de dua edelim, madden ve manen yanlarında olalım.”

Sevgili Peygamberimiz (sas), bu mübarek gece ile ilgili olarak, “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuş ve bu gece, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” diye dua etmemizi tavsiye etmiştir.”

Köken bilimi

Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadr Suresi  (Arapça: سورة القدر )’nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir.[1]  Kadir Suresinde Kur’an’ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Zamanı

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir.Hz. Muhammed(S.A.V) Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” [2] demiştir.

İlk vahiy

İslam’a göre Allah(c.c) Kur’anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile Hz.Muhammed(S.A.V) ‘e kırk yaşında Hira Mağarası’nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi’nin ilk ayetleridir.[3]

İslamiyet’te Kadir Gecesine verilen önem

Kadir Gecesi, İslam alemine göre çok hayırlı ve mübarek sayılan bir aydır. Kur’an’da kadir gecesi şöyle tanımlanmıştır:

“Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”[4]

İnnâ enzelnâhu fi leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelül melâiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr. Selâmün hiye hatta madla’il fecr. [5]

Tüm müslümanların Kadir Gecelerini tebrik ediyor, insanlığın barış ve huzura kavuşmasına vesile olmasını Rabbimizden diliyoruz.

Kaynakça

1. Kadr Suresi (Diyanet Meali)
2. Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
3. SURUÇ Salih, Peygamberimizin Hayatı, Nesil Yay., c. 1 s. 199, ISBN 975-408-020-8
4. (Kadir sûresi, 97/ 1-5)
5. Kadir Sûresi 97. ayet 1-5