Hakan TOPUZOĞLU

"E-Ticaret ve Sosyal Medya Uzmanı"

Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama, bir firmanın veya markanın dijital ortamdaki pazarlama sürecine verilen addır. Günümüzün en yeni ve en geliştirilmeye müsait olan pazarlama yöntemidir. Dijital pazarlama yöntemleri, gelişen teknolojiye bağlı olarak, sürekli değişim göstermektedir. Bu değişiklikler; ortamlar, kullanıcı davranışları, satın alma alışkanlıkları, satış yöntemleri, yeni izleme ve ölçümleme yöntemleri üzerinde etkili olmaktadır. Dijital pazarlamadan verim almak için öncelikle bir dijital pazarlama stratejisi oluşturulmalıdır. Söz konusu eğitimde bu stratejinin temelleri üzerinde durularak kullanıcı etkileşimi ve kullanıcı davranışı verileri analiz edilerek daha etkin pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanır.