Hakan TOPUZOĞLU

"E-Ticaret ve Sosyal Medya Uzmanı"

Cyber Warrior’da Yayınlanan Basın Açıklamamız

 

Türk Gençlerinin 1.500 Amerikan sitesini çökertmesinin ardından, Amerikalıların da harekete geçeceği tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız Hakan Topuzoğlu şunları söyledi;sistem ile ilgili olarak engin tecrübe ve bilgilere sahip gençlerimiz, ne yazık ki yeterince desteklenmediği için, kendi imkanlarıyla milli değerlere saygısı, vatan sevgisi, ülkesinin menfaatlerini koruma çabası duygularıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. Ancak, siber alemdeki mücadelenin başladığı düşünüldüğü zaman, bu gençlerimizin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini savunuyor, bu alandaki başarıların elde edilmesini arzu ediyoruz.”

Konu ile ilgili olarak devlet yetkilerininin dikkatini çeken Topuzoğlu, bilişim ile sorumlu olması nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı tarafından sistem güvenlik ekibi kurulmasını önerdi. Türkiye’de en fazla açığa sahip olma ünvanına sahip Türk Telekom serverlarının da bu ekip tarafından korunmasını savundu.

Yaratıcı, problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen,araştırma geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücüne ulaşmak bu amaçla stratejiler belirlemek ve geliştirmek. Bilgiye,zekaya,insana ve entelektüel değerlere gereken önemin verilmesini sağlamak. Beyin üzerine araştırmalar yapmak, ölçülmesi geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Yetişmiş insan gücünü nitelik ve nicelik olarak arttırmaya, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gereken kaynakları sağlamaya çalışmak. Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun ihtiyaç duyacağı kolektif zeka kullanan ürünlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak. Zeka sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmiş olan boş zamanların değerlendirilmesi konusunda zihinsel etkinlikleri ön plana çıkarmak. En önemli sermayesi beyin gücü ve zeka olan yazılım konusuna özel önem verilmesine ve yazılım endüstrisinin geliştirilmesini sağlayacak politikalar üretilmesine çaba göstermek, yazılım konusunda projeler üretmek ve desteklemek. Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla teknopark, risk sermayesi şirketleri ve benzeri kurumlar oluşturulmasına ilişkin projeler üretmek.

Geri
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
E-posta